گزارش ساز

با استفاده از ماژول گزارش ساز می توان گزارشات پیچیده ای ایجاد نمود. از امکانات ماژول گزارش ساز می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 •      – ایجاد گزارشات پیچیده با چند کلیک
 •      – ایجاد گزارشات تلفیقی
 •      – امکان ارتباط با انواع سیستم‌های اطلاعاتی
 •      – امکان طراحی و ویرایش انواع گزارشات لیستی(Tabular)
 •      – امکان اضافه کردن فیلدهای محاسباتی به گزارش (تاریخ ، شماره ، صفحه و …)
 •      – امکان اتصال به چند پایگاه داده بطور همزمان و استخراج گزارشات از چند پایگاه داده
 •      – امکان ایجاد گزارشات ترکیبی
 •      – امکان تعیین فیلد جستجو برای گزارشات
 •      – امکان تعریف شروط مورد نیاز به صورت نا محدود
 •      – امکان تعریف گزارشات آماری
 •      – امکان تعریف گزارشات نموداری و توصیفی
 •      – امکان چاپ گزارشات
 •      – امکان تهیه خروجی مورد نیاز Word ،Excel ،Xml ،Pdf ،Image با پشتیبانی کامل زبان فارسی