فرآیند ساز

با استفاده از ماژول فرآیند ساز می توانید فرآیندهای سازمانی خود را به راحتی الکترونیکی نمایید از امکانات مهم این ماژول می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 •      – قابلیت طراحی و مدل‌سازی فرآیندهای سازمانی در محیط کاملا گرافیکی و مطابق با استاندارد BPMN2
 •      – امکان طراحی فرآیند مبتنی بر وب در محیطی گرافیکی و کاربر پسند با عملیات  Drag & Drop
 •      – امکان فرمول نویسی قوانین کسب وکار بوسیله  TSQL
 •      – امکان ورژنینگ فرآیند ها با هدف  BPR
 •      – تخصیص وظایف مبتنی بر پست سازمانی مطابق چارت (Swim-Lane)
 •      – تخصیص کاربر به وظایف در زمان اجرا (ارجاع پویا)
 •      – امکان پیاده سازی فرآیند های بازگشتی و چرخشی در نرم افزار  BPMS
 •      – امکان کارتابل متمرکز کاربر برای تمام فرآیند ها برای گردش کار
 •      – امکان تفویض اختیار کارتابل کاربر در بازه زمانی خاص
 •      – امکان عقب و جلو نمودن درخواست خاص توسط ادمین و پایش لاگ گردش کار
 •      – امکان تخصیص ستون های سفارشی به گرید کارتابل فرآیند خاص Bpms
 •      – امکان ایجاد دکمه های سفارشی در گرید کارتابل فرآیند خاص برای نمایش گزارشات
 •      – محاسبه زمان های گردش کار طبق شیفت کاری کاربران و با توجه به تعطیلات
 •      – امکان فراخوانی وب سرویس های خارجی طی فرآیند (WSDL/REST FULL API)
 •      – امکان شروع فرآیند بوسیله پیامک یا ایمیل
 •      – امکان ارسال پیام و پارامتر بین فرآیندی
 •      – امکان شروع زمانی فرآیند و ایجاد تایمر وسط فرآیند جهت ایجاد وقفه یا رویداد
 •      – امکان ارسال پیامک و ایمیل سفارسی به کاربران در طی فرآیند
 •      – امکان استفاده از انواع دروازه های استاندارد Parallel ، Exclusive ، Inclusive
 •      – امکان ثبت موقت فرم ها طی فرایند قبل از اطمینان از ثبت و ادامه
 •      – امکان تخصیص زمان استاندارد به تسک های فرآیندها در نرم افزار BPMS
 •      – امکان تخصیص منابع مصرفی و هزینه ای به تسک های فرآیندها
 •      – امکان تخصیص دستورالعمل و فایل پیوست به تسک های فرآیندها
 •      – امکان ویرایش زنده فرآیند در حال اجرا (بدون نیاز به ورژنینگ )
 •      – گزارشات عملکرد کارکنان مبتنی برعملیات در کارتابل فرآیندها (زمانی ، تعدادی)
 •      – گزارشات شناسایی گلوگاه های فرآیندی (زمان تاخیر ، تعداد درخواست)
 •      – گزارش میانگین مدت انجام فرآیند از شروع تا پایان و هزینه عملیاتی فرآیند
 •      – امکان تزریق درخواست به فرآیند خاص از سیستم خارجی بویسله وب سرویس JAPI
 •      – امکان ایجاد و مدیریت فرآیند ها
 •      – امکان ایجاد نسخه های مختلفی از فرآیند
 •      – امکان مشخص نمودن نسخه فعال فرآیند
 •      – امکان چینش فرآیند ها بصورت درختی جهت مدیریت آسان تر