داشبورد مدیریتی

ماژول داشبورد مدیریتی جهت نمایش گزارشات نهایی سازمان بصورت نموداری و یا جدولی جهت تشخیص گلوگاه های سازمانی و تصمیم گیری سریع و دقیق مدیران ایجاد می شود از امکانات مهمی که ماژول داشبورد مدیریتی در اختیار شما قرار می دهد می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

  •      – امکان انتخاب جدول مرتبط جهت نمایش جزئیات
  •      – امکان تعریف شاخص
  •      – امکان تعیین بازه زمانی جهت بروزرسانی
  •      – امکان انتخاب نوع نمایش نمودار
  •      – امکان نوشتن کوئری
  •      – امکان انتخاب عنوان نمایش
  •      – امکان نمایش عریض (تمام عرض)
  •      – امکان نمایش ریز جزئیات نمودار با دابل کلیک
  •      – امکان خروجی گرفتن (Export)