تنظیمات عمومی

تنظیمات عمومی شامل تنظیم ظاهر سامانه می باشد از جمله تنظیمات مهم سامانه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 •      – انتخاب نام شرکت
 •      – انتخاب نام فارسی سامانه
 •      – انتخاب نام انگلیسی سامانه
 •      – پیغام عمومی
 •      – شعار برند
 •      – انتخاب رنگ پس زمینه
 •      – انتخاب رنگ آیکن
 •      – انتخاب رنگ متن
 •      – متن معرفی به دیگران
 •      – قوانین
 •      – حریم خصوصی
 •      – انتخاب مسیر فایل ذخیره سازی
 •      – انتخاب لوگوی شرکت
 •      – انتخاب تصویر زمینه صفحه ورود
 •      – انتخاب تصویر زمینه صفحه اصلی
 •      – CSS
 •      – JS