فرم ساز

ماژول فرم ساز به شما این امکان را می دهد که از جداولی که در پایگاه داده ساخته شد بنا برحسب نیاز خود فرم های مختلفی ایجاد نمایید. هر فرمی که ساخته می شود از سه بخش تشکیل شده است :

 •    – Header شامل :
 •           – فیلد جستجو گوگلی : از بین تمام داده های موجود در گرید جستجو انجام می دهد.
 •           – عنوان فرم
 •           – توضیحات فرم
 •           – دکمه جدید : جهت اضافه کردن رکورد جدید در گرید
 •           – دکمه ویرایش : جهت ویرایش رکورد های گرید
 •           – دکمه حذف : جهت حذف رکورد
 •           – دکمه ضمیمه : نمایش ضمائم رکورد
 •           – نمایش تعداد رکورد جهت نمایش در گرید
 •           – دکمه مشاهده : مشاهده جزئیات رکورد
 •           – دکمه تنظیم ستون های گرید
 •           – دکمه بروزرسانی: بروزرسانی داده های گرید
 •           – گزارشات
 •           – رویدادهای فرم شامل :
 •                   – ویرایش سطر : نشان می دهد رکورد انتخابی چندبار و توسط چه کسانی با چه مقداری ویرایش شده است.
 •                   – ویرایش کل : تمام رکورد های مربوط به فرم که ویرایش شده اند را همراه با جزئیات نمایش می دهد.
 •                   – درج سطر: نشان می دهد رکورد انتخابی توسط چه کسی، در چه تاریخی با چه مقادیری درج شده است.
 •                   – درج کل: تمام رکوردهای مربوط به فرم که درج شده اند را همراه با جزئیات نمایش می دهد.
 •                   – بازیابی سطر حذف شده : تمام رکوردهایی که از فرم حذف شده اند همراه با جزئیات آنها نمایش می دهد. همچنین امکان بازیابی سطر حذف شده را در اختیار شما قرار می دهد.
 •                   – بارگیری سطر: تعداد دفعاتی که از رکورد انتخابی گزارشات مختلفی گرفته شده است را نمایش می دهد.
 •                   – کل بارگیری : تعداد دفعات که از فرم گزارشات مختلفی گرفته شده است را نمایش می دهد.
 •                   – مشاهده رکورد : مشخصات افرادی که رکورد انتخابی را مشاهده کرده اند را نمایش می دهد.
 •                   – مشاهده فرم : مشخصات افرادی که فرم را مشاهده کرده اند همراه با جزئیات نمایش می دهد.
 •           – دکمه های اضافی که بنا به نیاز ایجاد می شوند
 •           – جستجو پیشرفته : این امکان را در اختیار شما قرار می دهد که بتوانید براساس فیلدهای دلخواه از پایگاه داده جستجو انجام دهید.
 •           – جستجو سریع : با تعریف کردن فیلدهای پر کاربرد می توان جستجوی سریع انجام داد
 •           – گروهبندی داده ها براساس ستون ها
 •    – Desktop تمام داده های موجود در پایگاه داده را نمایش می دهد که شامل امکانات ذیل است :
 •           – امکان انتخاب چندین سطر جهت عملیات های مختلف
 •           – مرتب سازی صعودی و نزولی
 •           – امکان نمایش ستون های بیشتر
 •           – امکان فیلتر کردن داده های براساس ستون انتخابی
 •           – امکان نمایش فرم های زیر مجموعه (مربوطه)
 •    – Footer شامل:
 •           – صفحه بندی داده ها
 •           – انتخاب تعداد رکورد جهت نمایش در هر صفحه
 •           – نمایش تعداد کل رکورد ها
 •           – نمایش بیشترین، کمترین، جمع، میانگین ستون ها

 

 

از دیگر امکانات ماژول فرم ساز می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

 •           – امکان ایجاد فرم
 •           – امکان حذف فرم
 •           – امکان مشاهده فرم
 •           – امکان کپی و جایگذاری
 •           – امکان پوشه بندی
 •           – امکان مرتب سازی با عمل کشیدن و رها کردن (Drag & Drop)
 •           – امکان ویرایش مشخصات فرم شامل :
 •           – امکان انتخاب نوع درج رکورد : پنجره ای، سلولی، ردیفی
 •           – امکان انتخاب جدول مرتبط : به این معناست که فرم ساخته شده به چه جدولی از پایگاه داده جهت نمایش، درج، ویرایش و سایر عملیات ها مرتبط است.
 •           – امکان انتخاب فیلد مرتبط : این فیلد برای فرم های زیر مجموعه کاربرد دارد و نشاندهنده فیلد ارتباطی با فرم والد می باشد
 •           – امکان انتخاب تعداد رکوردها جهت نمایش اولیه
 •           – امکان پر کردن توضیحات مربوط به هر فرم
 •           – امکان انتخاب عنوان دکمه ذخیره : گاها پیش آمده کاربران بجای ذخیره با واژه ی ثبت راحت‌تر بودند.
 •           – امکان انتخاب آیکن مناسب برای فرم
 •           – امکان نمایش شناسه در گرید
 •           – امکان انتخاب ذخیره والد مشروط بر ذخیره فرزند : بدان معناست تا زمانی که کاربر فرم زیر مجموعه را پر نکرده باشد داده های فرم والد ذخیره نمی شود.
 •           – امکان بررسی صحت اطلاعات فرم های زیر مجموعه قبل از ثبت
 •           – امکان نمایش همزمان فرم های زیر مجموعه در فرم والد (فرم اصلی)
 •           – امکان نمایش فرم در منوی اصلی
 •           – امکان انتخاب قابلیت صفحه بندی داده ها
 •           – امکان انتخاب نمایش تعداد ردیف های هر صفحه
 •           – امکان انتخاب نمایش قابلیت گروهبندی داده ها براساس ستون
 •           – امکان انتخاب نمایش ستون انتخابی جهت انتخاب چندین رکورد جهت عملیات های مختلف
 •           – امکان انتخاب نمایش ستون ردیف : رکوردهای موجود در فرم را به ترتیب شماره گذاری می کند.
 •           – امکان انتخاب بستن فرم بعد از ذخیره
 •           – امکان انتخاب نمایش دکمه پاک کردن فرم به استثناء : گاها لازم است به جای پاک کردن تمام فیلدهای فرم برخی از فیلدها حذف شود
 •           – امکان انتخاب نمایش عنوان دکمه پاک کردن فرم به استثناء
 •           – امکان انتخاب نمایش فیلدهای استثناء جهت پاک کردن فرم : فیلد هایی که قصد پاک کردن آنها را نداریم در اینجا نام می بریم.
 •           – کوئری : در صورت خالی بودن تمام فیلدهای مربوط به جدول مرتبط را نمایش می دهد در غیر اینصورت فقط فیلدهایی که عنوان آنها ذکر شده است را نمایش می دهد.
 •           – شرط کوئری
 •           – ترتیب کوئری : جهت نمایش صعودی یا نزولی ستون های انتخابی
 •           – CSS : استایل دهی به فرم
 •           – امکان انتخاب نمایش ضمیمه به صورت عریض در فرم اصلی
 •           – امکان انتخاب نمایش دکمه ضمیمه بجای نمایش عریض
 •           – امکان انتخاب نمایش نمایش جزئیات ضمیمه در فرم
 •           – امکان انتخاب نمایش ستون ضمیمه در گرید
 •           – امکان انتخاب فیلد ستون ضمیمه
 •           – امکان انتخاب نمایش داده ها بصورت چارت
 •           – امکان انتخاب ستون شناسه جهت نمایش بصورت چارت
 •           – امکان انتخاب ستون نام جهت نمایش بصورت چارت
 •           – امکان انتخاب ستون عنوان جهت نمایش بصورت چارت
 •           – امکان انتخاب ستون والد جهت نمایش بصورت چارت
 •           – امکان انتخاب ستون گروه جهت نمایش بصورت چارت
 •           – امکان انتخاب ستون تصویر جهت نمایش بصورت چارت
 •           – امکان انتخاب عنوان برچسب
 •           – امکان انتخاب رنگ زمینه برچسب
 •           – امکان انتخاب رنگ متن برچسب
 •           – امکان نوشتن کوئری برچسب
 •           – امکان انتخاب نام ستون جهت رنگ سطر
 •           – امکان انتخاب نوع عملگر جهت رنگ سطر
 •           – امکان انتخاب مقدار ستون جهت رنگ سطر
 •           – امکان انتخاب رنگ سطر

 

 

 

هر فرمی که ساخته می شود از 5 بخش اصلی تشکیل شده است

1 – فرم های زیر مجموعه

2 – ستون نمایشی

3 – فرم جستجو

4 – دکمه

5 – رویداد

 

 

1  فرم های زیر مجموعه

امکانات و تنظیمات  آن مانند تنظیمات فرم والد است.

 

2  ستون نمایشی

امکان تعریف فرمول با استفاده از سایر ستون ها و نمایش ستون محاسباتی

 

3  فرم جستجو

امکان تعریف فرم جستجو جهت انتخاب نتیجه جستجو و درج رکوردهای مورد نیاز در فرم اصلی

از تنظیمات فرم جستجو می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

 •           – انتخاب جدول مرتبط
 •           – انتخاب آیکن
 •           – امکان انتخاب نمایش آیکن
 •           – امکان انتخاب نمایش نام فرم جستجو
 •           – امکان خالی کردن گرید بعد از جستجو و پر کردن آن با نتیجه جستجو
 •           – نوشتن کوئری اصلی
 •           – نوشتن شرط کوئری برای نمایش اولیه
 •           – نوشتن شرط مشترک کوئری برای جستجوها
 •           – امکان انتخاب ستون های انتخابی جهت پر کردن ستون های گرید از نتیجه ی جستجو

 

 

** جهت جستجوی سریع می توان فیلدهای پرتکرار همراه با مقدار اولیه ایجاد نمود.

 

 

4 دکمه

برای عملیات های مختلف گاها نیاز به دکمه هایی می شود که بتوانند برخی از رویداد ها را اجرا نمایند. از جمله تنظیمات عمومی برای ایجاد دکمه ها می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

 •           – امکان انتخاب نوع عملیات که شامل :
 •                     – اجرای رویداد
 •                     – ارسال پیامک
 •                     – ارسال ایمیل
 •                     – انتقال فایل
 •                     – باز کردن فرم بصورت خواندنی
 •                     – باز کردن فرم جهت ویرایش اطلاعات
 •                     – باز کردن فرم جدید
 •                     – نمایش ضمیمه ها
 •           – امکان انتخاب فرم مرتبط
 •           – امکان انتخاب فیلد مرتبط
 •           – امکان انتخاب آیکن
 •           – امکان انتخاب نمایش آیکن
 •           – امکان انتخاب نمایش نام دکمه
 •           – امکان بروز رسانی گرید
 •           – کوئری جهت اجرای رویداد

 

5  رویداد

جهت اجرای عملیات های مختلف در فرم میتوان رویداد های مختلفی برای عملیات ها ایجاد کرد از جمله :

 •           – شرط اجرای درج
 •           – شرط اجرای ویرایش
 •           – شرط اجرای حذف
 •           – دستور بعد از درج
 •           – دستور بعد از ویرایش
 •           – دستور بعد از حذف