هسته نرم افزار APM برمبنای BPMS

مدیریت رویدادها

ماژول رویدادها به شما امکان تعریف انواع رویدادهای مهم جهت اجرا در بازه ی زمانی مشخص را در اختیار شما قرار می دهد. از امکانات مهم ماژول رویدا می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

 •      – امکان ایجاد رویداد
 •      – امکان حذف رویداد
 •      – امکان اجرا رویداد
 •      – امکان کپی و جایگذاری
 •      – امکان پوشه بندی
 •      – امکان مرتب سازی با عمل کشیدن و رها کردن (Drag & Drop)
 •      – امکان ویرایش مشخصات رویداد شامل :
 •           – انتخاب نوع عملیات رویداد شامل :
 •                 – اجرای رویداد
 •                 – ارسال پیامک
 •                 – ارسال ایمیل
 •                 – انتقال فایل
 •                 – ارسال گزارش
 •           – انتخاب منبع مرتبط
 •           – انتخاب تاریخ شروع اجرا
 •           – انتخاب تاریخ پایان اجرا
 •           – انتخاب تعداد تکرار روز اجرا
 •           – انتخاب ساعت شروع اجرا
 •           – انتخاب ساعت پایان اجرا
 •           – انتخاب تعداد تکرار ساعت اجرا
 •           – انتخاب اجرای مرحله ی بعد در صورت موفقیت اجرا
 •           – انتخاب اجرای مرحله ی بعد در صورت شکست اجرا
 •           – امکان نوشتن کوئری شرط اجرا
 •           – امکان کوئری اجرا
 •           – امکان انتخاب مسیر مبداء و مقصد جهت انتقال فایل
 •           – امکان ارسال پیامک بصورت تکی یا گروهی
 •           – امکان ارسال ایمیل بصورت تکی یا گروهی