هسته نرم افزار APM برمبنای BPMS

ارتباط با وب سرویس ها

ارتباط با وب سرویس ها کاربرهای مختلفی دارد از جمله امکانات مهم ارتباط با وب سرویس ها می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 •      – امکان تعریف پارامتر وب سرویس
 •      – امکان ارسال پیامک
 •      – امکان ارسال ایمیل
 •      – امکان ارتباط با درگاه پرداخت
 •      – امکان ارتباط با سایر وب سرویس ها
 •      – امکان تست برقراری وب سرویس
 •      – امکان تغییر نام
 •      – امکان حذف
 •      – امکان کپی و جایگذاری
 •      – امکان پوشه بندی
 •      – امکان مرتب سازی با عمل کشیدن و رها کردن (Drag & Drop)