مراجعین

زیر سیستم مراجعین جهت نظم دهی و کنترل دقیق تر افراد خارج از سازمان که بنا به دلایلی درخواست ورود به سازمان را دارند استفاده می شود. برخی از امکانات این سیستم شامل:

  •  –  ثبت ملاقات شونده و واحد سازمانی آن
  •  – ثبت کالاهای همراه
  •  – ثبت خودرو همراه
  •  – ثبت محل مراجعه
  •  – امکان چاپ برگه ورود بصورت فارسی و چاپ برگه ورود انگلیسی برای اتباع خارجه
  •  – امکان ارتباط با وبکم
  •  – امکان بررسی ممنوع الورود بودن شخص مراجعه کننده
  •  – امکان گزارشگیری های متنوع در بازه زمانی مختلف